WANNEER?17 september 2022 vanaf 10:00 uur

Hoofdzaalprogramma

In de grote zaal is vanaf het eerste tot aan het laatste moment, dus vanaf 10:00 uur en tot uiterlijk 17:00 uur, ruimte vrijgemaakt voor verenigingen, stichtingen, uitgeverijen, auteurs en kunstenaars. Zij tonen daar een subset van hun scheppingen en de bezoeker kan daarover met een andere gast of met de maker in gesprek gaan over wat er te zien is.

Er zal op deze plek kunst te bewonderen zijn van onder meer Marcel Ozymantra, Joke Adam, Tais Teng en Petra de Vries.

Schenkerij

In de Schenkerij is, mede in verband met dat hierboven aangehaalde gesprek, waar je een erg droge keel van krijgt, gelegenheid tot het aanschaffen en nuttigen van allerlei drankjes. Die zijn (jammergenoeg) niet gratis en moeten door de dorstige worden afgerekend. Uiteindelijk moet de organisator van de Fantasticon-III, de Stichting Fantastische Vertellingen, al dit genuttigde vocht ook weer vergoeden aan de eigenaar van het wijkcentrum Linquenda – dus het wordt op prijs gesteld wanneer u, net zoals wij dat uiteindelijk zullen moeten doen, netjes betaalt voor wat u opdrinkt. En: gelieve niet te spuwen of schieten op de individuen die de drankjes verstrekken, want het zijn allemaal vrijwilligers die er, net zoals u, op uit zijn bij te dragen aan een leuke dag…!

Bijzaalprogramma

In het Bijzaaltje vinden gedurende de dag informele, kleinschalige bijeenkomsten plaats. Vaak onder leiding van een ON (Onbekende Nederlander), die daartoe kon worden verleid vanwege zijn of haar boekpublicaties, kunstwerken of bijdrage aan het fantastische landschap, de fascinatie waaraan wij ons allen zo gaarne laven.

Intussen zal Gert-Jan van den Bemd tijdens een (of meer) van deze bijeenkomsten in de Bijzaal pro-actief met de bezoekers aan de gang gaan, teneinde (verborgen) tekentalent naar het oppervlak te brengen. De resultaten willen we in de Kunstexpositie aan de goegemeente tentoonstellen.

Koffieklets

Op een plek naar keuze, ergens binnen of in de buurt van het conventiegebeuren, vinden gedurende de gehele dag gesprekken plaats tussen één van de eregasten en een bezoeker aan de conventie, die zich daarvoor heeft aangemeld. Dit hebben we, op voorspraak van Frank Roger, koffieklets genoemd. In een half uur kan de bezoeker een intiem gesprek met de eregast voeren en vragen stellen zoals bijvoorbeeld Wat was uw grootste vergissing? of Waarom schrijft u altijd over mensen met overgewicht? of natuurlijk, als dat de bezoeker interessant voorkomt, misschien over de manier waarop de eregast aan inspiratie komt. Het gesprek kan vooral bevragend jegens de eregast zijn, maar het kan ook geheel of ten dele omkeren. Dat staat de twee gesprekspartners vrij.

De eregast heeft beloofd op normale Koffieklets-vragen eerlijk te antwoorden. Wat is dan normaal…? Tja…

Om aan de koffieklets deel te kunnen nemen, dient de conventiebezoeker zijn of haar naam te plaatsen op de intekenlijst van de eregast van zijn of haar keuze. Let op: er zijn slechts beperkt plekken beschikbaar, dus doe dat op tijd!

Kunstexpositie

In de Hoofdzaal wordt door enkele kunstenaars werk tentoongesteld. Ga daarover gerust met de betrokken schepper in gesprek (ze lopen in het wild rond) of informeer hoe u een door u bewonderd werk zou kunnen verwerven. Er zijn bijdragen op deze kunstexpositie te verwachten van in ieder geval Tais Teng, Marcel Ozymantra en Joke Adam. Het zou leuk zijn wanneer er in de komende tijd nog andere namen aan dit lijstje kunnen worden toegevoegd!

Het resultaat van de inspanningen van Gert-Jan van den Bemd met het in de Bijzaal toegetreden publiek zal ook in de Kunstexpositie getoond worden aan de goegemeente.

Totaaloverzicht

Hieronder vindt u het voorlopige overzicht van de activiteiten in de hierboven genoemde zalen. Onder voorbehoud, want de dingen lopen zelden zoals we ze vantevoren bedenken. Het loopt immers bij de Fantasticon-III waarschijnlijk net zoals gedurende onze sterfelijke levens, hier op deze aardkloot: de dingen gebeuren onverwachts, terwijl je plannen aan het maken bent. Wij adviseren u op te letten, want er zal vast wel ergens iemand gaan brullen, wanneer er in de bijzaal iets van start gaat of dreigt te gaan. Maar voor dit moment zijn de plannen aldus:

10:00 uur: Wijkcentrum Linquenda opent de deuren voor de bezoekers.
10:00 uur: de Kunstexpositie komt al meteen uit de startblokken en groeit vanaf dit moment snel aan.
11:00 uur: Johan Klein Haneveld vertelt in de Bijzaal over zijn ideeën en hoe hij deze uitwerkt.
11:45 uur: Paul van Leeuwenkamp legt in de Bijzaal uit wat je moet doen om in Ganymedes te komen.
12:00 uur: Frank Roger start in de Hoofdzaal met een aantal Koffieklets-bijeenkomsten.
12:00 uur: Patty van Delft start in de Hoofdzaal met een aantal Koffieklets-bijeenkomsten.
12:30 uur: Martijn Adelmund voert zijn Stemmenspel op in de Bijzaal.
13:00 uur: Wie dat aangaf en bestelde, ontvangt z'n lekkere lunch, geleverd door De Rustende Jager.
14:00 uur: Mike Jansen in de Bijzaal over waarom opvattingen inzake "teveel" en "te lang" soms onjuist zijn.
14:00 uur: Paul van Leeuwenkamp gaat in de Hoofdzaal van start met een aantal Koffieklets-bijeenkomsten.
14:45 uur: Tais Teng verzorgt in de Bijzaal een betoog over kunst maken in woord of beeld.
16:00 uur: Schrijversdispuut in de Bijzaal over wat je als schrijver doen om succesvol te zijn. Wat moet je nalaten? (Bevestigde dispuutdeelnemers zijn in ieder geval Isabelle Plomteux, Gerold H. Kort, Eowen Valk, Patty van Delft en Joke Adam.)
17:00 uur: We zien ons genoodzaakt de deuren van het Wijkcentrum Linquenda weer te sluiten...
logo Fantasticon
logo Fantasticon

ORGANISATOR

Stichting Fantastische Vertellingen
Geddingmoor 32 – 2151 DK Nieuw Vennep
+31651917129
https://www.fantastischevertellingen.nl
info@fantastische-vertellingen.nl