De nieuwste berichten…!

De organisatie is nu nog in volle gang. Er zijn al wat dingen duidelijk geworden, maar nog niet alles is reeds “in beton gegoten”, dus er kunnen zich nog veranderingen voltrekken…

28 september 2021

Wie dat wil, kan vanaf nu financieel bijdragen aan enige onvermijdbare kosten. Zo zullen er flyers over de Fantasticon-III worden gedrukt en posters worden gemaakt. De flyers delen we uit, leggen we her en der neer op drukbezochte plekken. De posters gaan we op allerlei plekken ophangen.

Dat drukwerk maken kan jammergenoeg niet gratis.

De Stichting Fantastische Vertellingen is daarom blij met uw financiële donatie, ongeacht de grootte ervan: één Euro?; een paar Euro?; honderd Euro? – Het is allemaal welkom. Wat we daarvan nu nog niet nodig hebben, houden we apart voor het komende jaar. Uw gift dient uitsluitend deze bijeenkomst, dit jaar of volgend jaar.

U kunt uw bijdrage overmaken aan IBAN rekening NL76TRIO0788867660, bij Triodos Bank, welke rekening op naam staat van pr1ma in Nieuw Vennep.

Bij voorbaat dank!

18 september 2021

De afspraken met het wijkcentrum zijn bezegeld. Hetzelfde geldt voor afspraken met de mensen die workshops en lezingen of Koffieklets voor hun rekening nemen. Voor de Schenkerij kunnen we nog wel wat meer hulp gebruiken, dus het zoeken gaat voort. Er is gesproken met De Rustende Jager en zij zullen met een arrangement komen voor een lunch op 17 september 2022 en voor een hotelkamer ten behoeve van slaapplaats zoekende gasten.

11 september 2021

De Bemoste Beeld-prijswinnaars Tais Teng, Frank Roger en Mike Jansen hebben zich als vrijwilligers opgeworpen om mee te doen in de activiteiten van de conventie. Dat maakt het voor bezoekers aantrekkelijker, want wie wil er immers niet op de foto met een van dergelijke individuen? En ze dragen bovendien bij in de vorm van lezingen, workshops, artshows en ze staan doodgemoedereerd drankjes te verstrekken om dorstigen mee te laven – ook dergelijke prijswinnaars zijn uiteindelijk dus toch gewoon nèt echte mensen!

28 augustus 2021

De Terdoopbestellng van Ganymedes-21 heeft plaatsgevonden en ook is de Bemoste Beeld-prijs uitgereikt (aan Mike Jansen). De eerste gedachten aan iets dat wat minder lawaaiig, koud en onpersoonlijk is dan deze jaarlijkse bijeenkomst op het station van Nieuw Vennep spookt ons door het hoofd, maar hoe het dan beter zou kunnen is lastig om te verzinnen. We doen dit immers al op deze manier sinds 2013 of zo, dus het is enigszins in het DNA gekropen…