WANNEER?7 september 2024 vanaf 9:30 uur

Hoofdzaalprogramma

In de grote zaal is vanaf het eerste tot aan het laatste moment, dus vanaf 9:30 uur en tot uiterlijk 17:00 uur, ruimte vrijgemaakt voor verenigingen, stichtingen, uitgeverijen, auteurs en kunstenaars. Zij tonen daar een subset van hun scheppingen en de bezoeker kan met een andere gast of met de maker ervan in gesprek gaan over wat er te zien is.

Hier heeft onder meer (uiteraard) ook de Stichting Fantastische Vertellingen een plekje.

Bij het tafeltje van de Stichting Fantastische Vertellingen vindt u een groot aantal van de nieuwste en ook veel van de oudere publicaties, die over het algemeen aangeschaft en afgerekend kunnen worden met een PINpas (liever geen “gedoe” met contant geld). Hier zijn ook consumptiebonnen verkrijgbaar, die bij de Schenkerij ingewisseld kunnen worden voor het een of andere drankje (zo lang de voorraad strekt).

Er zal in de Hoofdzaal en ten dele ook op de plek van de Schenkerij bovendien kunst te bewonderen zijn: werken van onder meer Gert-Jan van den Bemd, Marcel Ozymantra en Tais Teng.

Schenkerij

In de Schenkerij is, mede in verband met dat hierboven aangehaalde gesprek, waar je een erg droge keel van krijgt, gelegenheid tot het aanschaffen en nuttigen van allerlei drankjes. Die zijn (jammergenoeg) niet gratis en moeten door de dorstige worden afgerekend.

Daartoe kunt u consumptiebonnen kopen bij het tafeltje van de Stichting Fantastische Vertellingen (bij voorkeur met een PINpas, want dat scheelt veel gedoe met wisselgeld en zo).

Uiteindelijk moet de organisator van de Fantasticon-V, de Stichting Fantastische Vertellingen, al dit genuttigde vocht ook weer vergoeden aan de eigenaar van het wijkcentrum Linquenda – dus het wordt op prijs gesteld wanneer u, net zoals wij dat uiteindelijk zullen moeten doen, netjes (met behulp van die genoemde consumptiebonnen) betaalt voor wat u opdrinkt. En: gelieve niet te spuwen of schieten op de individuen die de drankjes verstrekken, want het zijn allemaal vrijwilligers die er, net zoals u, op uit zijn bij te dragen aan een leuke dag…!

Bijzaalprogramma

In de Bijzaal vinden gedurende de dag informele, kleinschalige bijeenkomsten plaats. Vaak onder leiding van een ON (Onbekende Nederlander), die daartoe kon worden verleid vanwege zijn of haar boekpublicaties, kunstwerken of bijdrage aan het fantastische landschap, de fascinatie waaraan wij ons allen zo gaarne laven.

Koffieklets

Op een plek naar keuze, ergens binnen of in de buurt van het conventiegebeuren, vinden gedurende de gehele dag gesprekken plaats tussen één van de eregasten en een bezoeker aan de conventie, die zich daarvoor heeft aangemeld. Dit hebben we, op voorspraak van Frank Roger, koffieklets genoemd. In een half uur kan de bezoeker een intiem gesprek met de eregast voeren en vragen stellen zoals bijvoorbeeld Wat was uw grootste vergissing? of Waarom schrijft u altijd over mensen met overgewicht? of natuurlijk, als dat de bezoeker interessant voorkomt, misschien over de manier waarop de eregast aan inspiratie komt. Het gesprek kan vooral bevragend jegens de eregast zijn, maar het kan ook geheel of ten dele omkeren. Dat staat de twee gesprekspartners vrij.

De eregast heeft beloofd op normale Koffieklets-vragen eerlijk te antwoorden. Wat is dan normaal…? Tja…

Om aan de koffieklets deel te kunnen nemen, dient de conventiebezoeker zijn of haar naam te plaatsen op de intekenlijst van de eregast van zijn of haar keuze. Let op: er zijn slechts beperkt plekken beschikbaar, dus doe dat op tijd!

Allerlei volkshelden kunnen ertoe overgaan zich voor de koffieklets op te werpen. Vooral wanneer hun iets te drinken aangeboden wordt, bestaat het risico dat er zich een extra, onvoorziene koffieklets voltrekt. (We proberen dit proces met de intekenlijst zo goed mogelijk te bewaken…)

Kunstexpositie

In de Hoofdzaal wordt door enkele kunstenaars werk tentoongesteld. Ga daarover gerust met de betrokken schepper in gesprek (ze lopen in het wild rond) of informeer hoe u een door u bewonderd werk zou kunnen verwerven.

Totaaloverzicht

Hieronder vindt u binnenkort het voorlopige overzicht van de activiteiten in de hierboven genoemde zalen. Onder voorbehoud, want de dingen lopen zelden zoals we ze vantevoren bedenken. Het loopt immers bij de Fantasticon-V waarschijnlijk net zoals gedurende onze sterfelijke levens, hier op deze aardkloot: de dingen gebeuren onverwachts, terwijl je plannen aan het maken bent. Wij adviseren u op te letten, want er zal vast wel ergens iemand gaan brullen, wanneer er in de bijzaal iets van start gaat of dreigt te gaan. Maar voor dit moment zijn de plannen aldus:

9:30 uur: Wijkcentrum Linquenda opent de deuren voor de bezoekers.
10:30 uur: Paul van Leeuwenkamp onthult in de Bijzaal hoe je in Ganymedes kunt komen en hij initieert de Terdoopbestelling.
...
12:30 uur: in de Hoofdzaal wordt de Bemoste Beeld-prijs 2024 uitgereikt.
13:00 uur: de B&B Broodjesboetiek  levert de bestelde, luxueuze lunches af in de Schenkerij. (Nog iets bestellen? – klik HIER , kies voor de optie AFHALEN en typ in bij opmerkingen: FANTASTICON-V in - dan vervallen zowel de afleverkosten als ook het minimum-bestelbedrag!).
...
15:00 uur: Schrijversdispuut in de Bijzaal over een nog te bepalen vraagstuk.
...
17:00 uur: We zien ons genoodzaakt de deuren van het Wijkcentrum Linquenda weer te sluiten...
logo Fantasticon
logo Fantasticon

ORGANISATOR

Stichting Fantastische Vertellingen
Geddingmoor 32 – 2151 DK Nieuw Vennep
+31651917129
https://www.fantastischevertellingen.nl
info@fantastische-vertellingen.nl